גם וגם | גם תכנון וגם ניהול הבנייה

כניסה למערכת הניהול

המנצחים האמיתיים בחיים הם האנשים המסתכלים על כל אירוע בחייהם
בציפייה לכך שהם יכולים לשפר ולשנות אותו

~ ברברה פלטצ'ר, סופרת ~